Romanus777
501.5K

Odstraňte černého papeže Bergoglia

Dokud je čas, tak odstraňte černého papeže Bergoglia, aby uplně nezlikvidoval pravy život Cirkve. Stačí malé srovnání během krátké doby, aby i slepý viděl, že je dosazený a zvolený zednáři pro …More
Dokud je čas, tak odstraňte černého papeže Bergoglia, aby uplně nezlikvidoval pravy život Cirkve. Stačí malé srovnání během krátké doby, aby i slepý viděl, že je dosazený a zvolený zednáři pro likvidaci křesťanstvi! Jeho duch je od samého počátku zcela nekřesťanský. Židovská rodina kdysi emigrovala do Argentiny ze strachu před pogromy a z ní se vylíhl tento kryptožidovský bolševik. Ostraňte ho dokud je čas! Ať pravověrný zbožný lid zvolí aribiskupa Vigana nebo jiného vhodného kandidáta. Jde o záchranu křesťanské víry. Bergoglio neslevi ani se nezmění. Chcete čekat až vyjmenuje postupně takové kardinály, kteří mohou být ještě horší jak on a jednou zvolí ještě horší kreaturu a monstrum? Podívejte se na jeho neupřímný "ksicht", když se modlí nebo slaví liturgii. Jak se dívá na Eucharistii. Když je v řadě s mohamedany a dalšími kouzelníky, jak se falešně a neupřímně tváří a hraje zbožnost. I slepý by si toho všiml, že to je zcela neupřímné a hrané. Wojtyla to aspon uměl zahrát, když byl …More
ľubica
načo odstranovať toho ktorý sa sám odstránil?
-----------------------
PpPavol IV. v r. 1559, v obavách pred volbou protestanta na papežský trón prehlásil, že keby osoba zvolená za papeža odpadla od katolickej viery alebo upadla do akejkolvek herezie, tak jej volba bude považována za neplatnú, nezákonnú a neuskutočnenú!!! Okrem toho uzákonil, že taká osoba nemôže být uznávána za papeža, …More
načo odstranovať toho ktorý sa sám odstránil?
-----------------------
PpPavol IV. v r. 1559, v obavách pred volbou protestanta na papežský trón prehlásil, že keby osoba zvolená za papeža odpadla od katolickej viery alebo upadla do akejkolvek herezie, tak jej volba bude považována za neplatnú, nezákonnú a neuskutočnenú!!! Okrem toho uzákonil, že taká osoba nemôže být uznávána za papeža, dokonce i keby nastupila do úradu, bola intronizována a prijala od všetkych veriacich prejavy úcty a poslušnosti.
apredsasatoci
Všetci riešia politiku sveta, alebo politiku Vatikánu.
A Kristov život ste si už obliekli?
Bibliu ovládate naspamäť.
Dokonca niekoľkými jazykmi viete povedať Evanjelia.
Hádate sa tu ako psi medzi sebou, štekate.... A stále vám nič nie je podozrive!
Ako toto dopadne?!
Hammer Hammer
Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí ,že je v tomto veku múdry,nech sa stane blázon, aby bol múdry.1 kor. 1:18
apredsasatoci
Ani bergoglio & spol. pekelné brány nepremozu!
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Veľmi zaujímavé od teba by som nečakal takú vetu,ale nechajme tak.
Laco Bajzo
Malachiáš- Nepochopil si. Veď vidíš ,že tí zaslepenci z neviestky o Bergogliovi , jeho kumpánoch a ich hlúpych ovečkách vykrikujú,že to je nich napísané,že ich pekeľné brány nepremôžu :) Pritom oni sú už premožení a slúžia zlému.
tovika
Církev, Katolická církev, Kristova církev, Jeho mystické tělo není jen Vatikán se svým (připusťme infikovaným, infiltrovaným) aparátem. Sám její zakladatel, Pán Ježíš Kristus to, co se právě odehrává v této době před našimi zraky, předpověděl. Údem Jeho mystického těla je každý, kdo zachovává pravou katolickou víru, učení. Nikoli hřích odlučuje člověka z plného společenství(pouze …More
Církev, Katolická církev, Kristova církev, Jeho mystické tělo není jen Vatikán se svým (připusťme infikovaným, infiltrovaným) aparátem. Sám její zakladatel, Pán Ježíš Kristus to, co se právě odehrává v této době před našimi zraky, předpověděl. Údem Jeho mystického těla je každý, kdo zachovává pravou katolickou víru, učení. Nikoli hřích odlučuje člověka z plného společenství(pouze částečně - z přístupu k některým svátostem) Katolické církve, nýbrž odpadnutí od její víry. Proto je tak důležitá, a psala jsem to zde už několikrát, znalost katolické doktríny a, s klidným svědomím, recitace-vyznání Creda, které tuto víru veřejně vyznává a potvrzuje… Tolik, někdy, hloupých, zbytečných a neplodných řečí se vede díky této neznalosti (anebo její opovážlivé ignoraci?).
apredsasatoci
A zasa sme doma!
Pane Bože, kto má Pravú vieru? Katolíci, či pravoslávni? Nech viem, do ktorej organizácie mám vstúpiť.
Katolík je ten Pravý a Vyvolený, pravoslávny sa odtrhol, alebo je pravoslávny ten Pravý a Vyvolený, katolík sa odtrhol?
Stylita
Zrovna listuji pravoslavným katechismem o. Gorazda Pavlíka, což byl nejdříve katolický kněz, poté husita, aby nakonec byl při přerodu části husitské církve v pravoslavnou, stal se jejím biskupem a nakonec mučedníkem za heydrichiády.
A tu je část jeho prav. katechismu:
Je správné učení, že Pán Ježíš založil církev svou na apoštolu Petrovi?
Učení, že Pán Ježíš založil církev svou na apoštolu …More
Zrovna listuji pravoslavným katechismem o. Gorazda Pavlíka, což byl nejdříve katolický kněz, poté husita, aby nakonec byl při přerodu části husitské církve v pravoslavnou, stal se jejím biskupem a nakonec mučedníkem za heydrichiády.

A tu je část jeho prav. katechismu:

Je správné učení, že Pán Ježíš založil církev svou na apoštolu Petrovi?
Učení, že Pán Ježíš založil církev svou na apoštolu Petrovi, není správné, neboť
1. Pán Ježíš nazval apoštola Šimona Petrem, poněvadž na jeho otázku, za koho jej apoštolově považují, odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého,“ a tím projevil skálopevnou víru v božství Pána Ježíše, takže v této souvislosti slovo „Petr“ znamená „muže, který vyznal skálopevnou víru“;
2. skálou, na níž měla být zbudována církev Kristova, byla míněna ne osoba Petrova, nýbrž ona víra, že Pán Ježíš je Synem Boha živého.
348. Odkud víme, že Pán Ježíš skálou, na níž chtěl vzdělat církev svou, nemínil apoštola Petra, nýbrž víru ve své božství?
Že Pán Ježíš skálou, na níž chtěl zbudovat církev svou, nemínil apoštola Petra, nýbrž víru ve své božství, víme z Písma svatého i ze svatého ústního podání.
pravoslavi.cz/…v_pravoslavny_katechismus.html

Katolický katechismus:
Kristus ustanovil Dvanáct „jako sbor nebo stálou skupinu, které dal do čela Petra, vyvoleného z nich samých“. „Jako z rozhodnutí Pána svatý Petr a ostatní apoštolové tvoří jeden apoštolský sbor, právě tak jsou odpovídajícím způsobem mezi sebou spojeni římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů.“
Pán udělal skálu své církve pouze ze Šimona, kterému dal jméno Petr. Jemu svěřil klíče; jeho ustanovil pastýřem celého stádce. „Je však známo, že moc svazovat a rozvazovat, která byla dána Petrovi, byla udělena také sboru apoštolů, spojenému se svou hlavou.“ Tento pastýřský úřad Petra i ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve; pokračují v něm biskupové pod papežovým prvenstvím.

Co je pravdivější? Za mne je to jasné.
apredsasatoci
Ja to tiez takto vidím. Ale tovika-e, to nemôžem za ten svet vysvetliť. Dúfam, že tvoj výklad Stylita
ozrejmil, čo nie je zrejmé.
Laco Bajzo
Stylito - "kto je skalou okrem nášho Boha" "Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu." Ef.2kap.
Len on je tou skalou a na tejto skale - na učení Pána Ježiša,nie na učení ap. Petra.
Od tejto cirkvi dal kľúče Petrovi …More
Stylito - "kto je skalou okrem nášho Boha" "Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. 21 V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, 22 v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu." Ef.2kap.
Len on je tou skalou a na tejto skale - na učení Pána Ježiša,nie na učení ap. Petra.
Od tejto cirkvi dal kľúče Petrovi a jej moc rozväzovať i zväzovať a odpúšťať hriechy.
Takisto neskôr Duch svätý zjavil plnosť pravdy a uviedol do plnej pravdy a zjavil aj veci budúce tejto cirkvi v ktorej je ap. postupnosť. Vďaka nej máme plnosť poznania a poklad viery celý. A táto cirkev dnes odpadla od pravej viery a stala sa neviestkou a pomáha globalistom uskutočniť ich plán.
apredsasatoci
Joske
Boh dáva každému človeku slobodnú vôľu, aj bergogliovi. Ako všetci vidíme. Rozhodol sa ako sa rozhodol.
A prečo si myslíš, že si v spojení s Kristom?
Že nezijes už ty, ale žije v tebe Kristus?
Na také niečo predsa musí byť dôkaz.
Máš, či?!
U.S.C.A.E.
ktorá Cirkev je Pravá je už v jej názve Katolícka totiž nie je názov ale atribút je to v Nicejsko-Carihradskom Kréde Všeobecná môže byť len Jedna a musí byť viditeľná a poznateľná keďže sa do nej vstupuje, x svätých v pravosláví uznávalo Petrov Primát a ten je jedine v KC aj svätí bratia zo solúna
ešte svätý Teodor Studita svätý Ján Zlatoústy atď dokonca sám fotios kým mu teda neurobil …More
ktorá Cirkev je Pravá je už v jej názve Katolícka totiž nie je názov ale atribút je to v Nicejsko-Carihradskom Kréde Všeobecná môže byť len Jedna a musí byť viditeľná a poznateľná keďže sa do nej vstupuje, x svätých v pravosláví uznávalo Petrov Primát a ten je jedine v KC aj svätí bratia zo solúna

ešte svätý Teodor Studita svätý Ján Zlatoústy atď dokonca sám fotios kým mu teda neurobil Rímsky Biskup proti chuti 😊 keby to bolo rovnocenné tak svätý Jozafát Kuncevič urobí nezmyselný krok a tí v rozkole ho neznášali dali mu prezívku dušechvat s takou Mocou totiž vedel presviedčať na znovuspojenie s Rímskou cirkvou a z ich vlastných prameňov, to nemohli označiť za latinícku propagandu

irónia je že samy v Liturgii oslavujú Boha skrze oslavu svätého PÁPEŽA Leva Veľkého to je samo sebou že tým vlastne nechcene teda skôr nedôsledne priznávajú prvenstvo Rímskej cirkvi ani Lev Veľký nesídlil inde
apredsasatoci
Ešte ty si tu nebol. 😉
apredsasatoci
Joske
To čo píšeš ty, nepíše Stylita.
Máš dôkazy, či nemas?
Je veľký rozdiel byť obrátený a chcieť byť obrátený, vieš?!
One more comment from apredsasatoci
apredsasatoci
Ako to potom vieš? Človek nevidí do srdca a hlavy. Potrebuješ mať dôkazy.
Napr. taký Sopot, schováva sa za Boha, ale jeho vlastné ústa ho prezrádzajú. Toto predsa NIE JE Duch Svätý. Duch Svätý nie je tam, kde je hnev, krik, zúrivosť, nadávky, nálepky....
tovika
Tato situace je jako modelová k uchýlení se ke konfrontačnímu tónu a k polemice s naivním, utopickým, heretickým učením, kolikátým už a kolikrát toto zde bylo přetřásáno a, Bohu žel, kolikrát ještě bude... Opět sola scriptura... Neučiním tak, pouze odpovím: lidé, kterým "nebylo dáno", třeba neumí ani číst, v minulosti byla většina těch, kteří neuměli číst a ani neměli přístup k Písmu …More
Tato situace je jako modelová k uchýlení se ke konfrontačnímu tónu a k polemice s naivním, utopickým, heretickým učením, kolikátým už a kolikrát toto zde bylo přetřásáno a, Bohu žel, kolikrát ještě bude... Opět sola scriptura... Neučiním tak, pouze odpovím: lidé, kterým "nebylo dáno", třeba neumí ani číst, v minulosti byla většina těch, kteří neuměli číst a ani neměli přístup k Písmu sv... a i dnes jsou takoví lidé, co z takové skutečnosti plyne snad není třeba vysvětlovat. A zde nastupuje pokora, která má své pevné místo v tradici, pokora k přijetí pravdy, zjevené pravdy, jež překračuje mé chápání a možnosti; ostatně to je samou podstatou víry. A o čem to opět svědčí? Především, že neznáte doktrínu, kterou napadáte a též, že postrádáte i pokoru, kterou byste přijal víru Bohem zjevenou a v dějinách předávanou prostřednictvím Jeho Církve. S čím mohu plně souhlasit je, že víra má vytvářet stále důvěrnější vztah k Bohu. Pokora s tím není v nejmenším v protikladu, právě naopak!
apredsasatoci
tovica, To je docela možné.
Ale nerozumiem tomu, prečo potom pravoslávni odpadlici majú Kristove ovocie, svojich svätých......
Polemiky, úvahy, moje/tvoje priania nikomu nepomôžu.
Chce to IBA fakta! Ak sa teda chceme niekam posunúť.
Jehovosti a ďalší toto ovocie nemajú!More
tovica, To je docela možné.
Ale nerozumiem tomu, prečo potom pravoslávni odpadlici majú Kristove ovocie, svojich svätých......
Polemiky, úvahy, moje/tvoje priania nikomu nepomôžu.
Chce to IBA fakta! Ak sa teda chceme niekam posunúť.

Jehovosti a ďalší toto ovocie nemajú!
U.S.C.A.E.
menovaní čo som použil ja ale im nepatria ani jeden z nich to aby sme si ujasnili všetci sú to Katolícky svätí majú ich prebratých a všetci uznávali Katolicitu ako znak Pravej Cirkvi
nie odpadlíci rozkolníci to je rozdiel použijem príklad k odpadlíkovi má velice blízunko pani Eva 😊 im výrazne pomáha že uznávajú sedem koncilov KC ja neviem koľký sa aspoň pred smrťou odrozkolnili kiež by …More
menovaní čo som použil ja ale im nepatria ani jeden z nich to aby sme si ujasnili všetci sú to Katolícky svätí majú ich prebratých a všetci uznávali Katolicitu ako znak Pravej Cirkvi

nie odpadlíci rozkolníci to je rozdiel použijem príklad k odpadlíkovi má velice blízunko pani Eva 😊 im výrazne pomáha že uznávajú sedem koncilov KC ja neviem koľký sa aspoň pred smrťou odrozkolnili kiež by ich bolo čo najviac ich predkovia totiž boli Katolíci už z tohto je jasné že to nie je jedno únia čiže spojenie nie je úplne šťastný názov lebo v skutočnosti vždy šlo o znovuspojenie

veľa naznačuje vlastne už to že od rozkolu nemali jediný reálny koncil kto môžeš pochopiť pochop
apredsasatoci
Joske
Toto je veľmi smutná viera. Viera postavená na prianí človeka, bez dôkazov nie je viera od Boha.
Napíšem ti napr. jeden z dôkazov, že človek je Naozaj obrátený. Človek pred obrátenom spravidla každého odsudzuje, obviňuje.... Po obrátení, vtedy už rozumie aký duch stojí za ukricanym človekom, už ho neobvinuje. Už takého človeka chápe, lebo pozná Pravdu. Ľutuje ho. Vidí aký duch, vydriduch …More
Joske
Toto je veľmi smutná viera. Viera postavená na prianí človeka, bez dôkazov nie je viera od Boha.
Napíšem ti napr. jeden z dôkazov, že človek je Naozaj obrátený. Človek pred obrátenom spravidla každého odsudzuje, obviňuje.... Po obrátení, vtedy už rozumie aký duch stojí za ukricanym človekom, už ho neobvinuje. Už takého človeka chápe, lebo pozná Pravdu. Ľutuje ho. Vidí aký duch, vydriduch ho vedie. Takýto človek ide do zatratenia a obrátenéc už s ním neopovrhuje. Chce mu pomôcť. Nepraje si jeho večnú smrť. Vie, že tu jediný kto dokáže pomôcť je IBA Boh a tak sa dotyčný za ukricaneho nešťastníka modli.
Pochopil si?
apredsasatoci
Josce, ja nevediem s tebou polemiku o beegogliovi. Už vyššie som sa k nemu vyjadrila. Pán Ježiš hovorí: Čo ťa potom!
Citujes Božie Slovo. Ja ti neprotirecim.
Prečo ľudia nerozumejú, že Boh je postavený na rozume?! Pokiaľ nemam dôkaz, a to píšem o duchovných veciach, nemám to, čo si myslím, že mám. Je len jedno riešenie - Pýtat si u Boha. Boh vypočuje skrušené, nie ukricane, ustekane srdce. …More
Josce, ja nevediem s tebou polemiku o beegogliovi. Už vyššie som sa k nemu vyjadrila. Pán Ježiš hovorí: Čo ťa potom!
Citujes Božie Slovo. Ja ti neprotirecim.
Prečo ľudia nerozumejú, že Boh je postavený na rozume?! Pokiaľ nemam dôkaz, a to píšem o duchovných veciach, nemám to, čo si myslím, že mám. Je len jedno riešenie - Pýtat si u Boha. Boh vypočuje skrušené, nie ukricane, ustekane srdce. Písmo predsa neslúži na hádky!!!
Stylita
Nedivím se, že mnozí pravoslavní křesťané přinášejí ovoce a jejich mučedníků je nepočítaně. Vždyť věří v sv. Trojici a v jejich svátostech působí sám Kristus (i kat. církev jim to přiznává). Pokud někdo byl pokřtěn v prav. církvi, při konverzi ke katolictví již není znova křtěn atd.
tovika
Joske Ale přesně to děláte i Vy - svým způsobem.
apredsasatoci
Joske, Za ilúziou, naivitou, emóciami.... nestojí Boží duch. To nehovorím ja, ale Písmo.
Ak budem sama sebe tvrdiť, že som najkrajšia na svete, to znamená, ze som najkrajšia na svete?
Jeden z mnohých dôkazov som ti už napísala.
Váš protestantov, ako by jedna mater mala.
Hammer Hammer
Proroctvo Panny Márie z LaSalett: Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista.
Unam Sanctam SK
Presne tak! To sa už splnilo; Ján Pavol II. bol Antikristom a jeho obraz už bol uctený falošnou "kanonizáciou" a "blahorečením". Dôkazy:
vatikankatolicky.com/antikrist/
vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Laco Bajzo
Unam sanctam- zas tu tlačíš tie tvoje nezmysly na zakrytie skutočného antikrista? Tieto bludy tu kedysi šíril Kristián Keller. Ste z rovnakej sekty?
Unam Sanctam SK
A) Nie sú to nezmysly. A vaše argumenty už boli vyvrátené. Dôkazy sú ohromné a jasne podporujú moje stanovisko. Len nech si ľudia prečítajú tie články.
B) Kristian Keller je katolíkom.More
A) Nie sú to nezmysly. A vaše argumenty už boli vyvrátené. Dôkazy sú ohromné a jasne podporujú moje stanovisko. Len nech si ľudia prečítajú tie články.

B) Kristian Keller je katolíkom.
Unam Sanctam SK
Bajzo, mám otázky. a) Myslíš si, že Ján Pavol II. je kanonizovaný svätý? b) Považuješ Františka za platného pápeža?
Laco Bajzo
Unam- Od Jána XXIII sú všetci heretici ,ale to neznamená ,že Wojtyla je tým antikristom ,ako tvrdí vaša sekta. Wojtyla neprišiel so všetkou mocou a klamlivými zázrakmi satana a nezahubil ho Pán Ježiš pri svojom druhom príchode!To je v 2Sol.2kap od 8 verša napísané o antikristovi -falošnom mesiášovi!
Laco Bajzo
Unam- ak niekto šíri také nezmysly ,že tým antikristom o ktorom hovorí 2Sol 2kap a kniha proroka Daniela bol Wojtyla a tvrdošijne takú hlúposť obhajuje ,tak od takého znalca žiadne články čítať nepotrebujem.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Jasné,že je z tej istej sekty ako Kristián keller a by som napísal,že to bude aj on len sa tají a sa tvari,že je niekto iný no,ale nechajme to tak. :)
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
To sa chystá na celý svet a to je ešte nič lebo plno je zatajované. :)
Sieť 5g má nielen účel poškodiť zdravie ľudí,ale aj elektronicky a digitálne úplne zotročiť !
Unam Sanctam SK
Wojtyla neprišiel so všetkou mocou a klamlivými zázrakmi satana, lebo veľmi mnoho falošných zázrakov sa udialo po jeho smrti ako aj počas jeho života, falošné zázraky boli uznané v procese jeho "kanonizácie", mnohí považujú jeho zjavenie vo vatre na druhé výročie jeho smrti za zázrak (to sedí aj doslovne na jeden verš zo Zjv 13). JPII hlásal, že každý človek je Ježiš Kristus, JPII bol najviac …More
Wojtyla neprišiel so všetkou mocou a klamlivými zázrakmi satana, lebo veľmi mnoho falošných zázrakov sa udialo po jeho smrti ako aj počas jeho života, falošné zázraky boli uznané v procese jeho "kanonizácie", mnohí považujú jeho zjavenie vo vatre na druhé výročie jeho smrti za zázrak (to sedí aj doslovne na jeden verš zo Zjv 13). JPII hlásal, že každý človek je Ježiš Kristus, JPII bol najviac milovaný človek na svete, ľudia by sa dalo povedať, že ho "uctievali", ľudia ja jeho stretnutiach ho oslavovali a tlieskali mu akoby bol, dalo by sa povedať, falošný Mesiáš, JPII sedel v Chráme Božom, Bazilike sv. Petra, JPII bol človek, ktorý hovoril mnohými jazykmi, ktorý precestoval po svete viac ako ktokoľvek v histórii, ktorého videlo viac ľudí ako kohokoľvek v histórii (bezpochyby do jeho doby), ktorý ako prvý antipápež spáchal ohavné činy, ktoré boli predtým nevídané a nemysliteľné, prvý v synagóge, mešite, v budhistickom chráme, atď., Assisi (opísané v 2 Sol 2), ...mnohé iné ohavnosti, ... pobozkanie Koránu, ...
A Jána Pavla II. zahubí Pán Ježiš pri svojom druhom príchode! Lebo každý človek bude zjednotený s telom a predvedený pred Ježiša Krista pri druhom príchode! Lenže vy ste zavádzate. Toto bolo všetko vysvetlené v tomto článku, ktorý pochybujem, že ste si ho prečítali - vatikankatolicky.com/apokalypsa/
Unam Sanctam SK
Ináč, považujete JPII za svätého? Neodpovedali ste na moje jednoduché otázky.
One more comment from Unam Sanctam SK
Unam Sanctam SK
Tu je falošné zjavenie za života Jána Pavla II. Žena tvrdí, že v jeho očiach videla Ježiša: youtube.com/watch?v=PGwnlxcdXuw
A to je len jedno z mnohých.
Laco Bajzo
Unam- tá vaša bláznivá sekta je ešte viac mimo ,ako som si myslel. Máte úplne choré vývody.
Roberto 55
Ja nepovazujem ani jedneho pokonciloveho papeza za svateho Unam, ale neuznavam vase argumenty. Su to spekulacie Dimondovcov... Pravda je taka, ze jednoducho tito papezi nesplnili poziadavky, ktorimi Cirkev po dlhu dobu neomylne vyhlasovala ludi za svatich.
Unam Sanctam SK
Kanonizácie sú neomylné a dá sa to ľahko dokázať. Kto odmieta kanonizáciu pápeža je schizmatik. Dnešná forma kanonizácie je prakticky rovnaká alebo rovnaká, aká sa používala pred 2VK. Bola by neomylná, ak by bola prehlásená pravým pápežom. To vaša sekta je bláznivá a nanajvýš podivná. Veríte, že hlavou vašej sekty je nekresťan, že pápež nemá pápežskú moc, že pápež stratil schopnosť …More
Kanonizácie sú neomylné a dá sa to ľahko dokázať. Kto odmieta kanonizáciu pápeža je schizmatik. Dnešná forma kanonizácie je prakticky rovnaká alebo rovnaká, aká sa používala pred 2VK. Bola by neomylná, ak by bola prehlásená pravým pápežom. To vaša sekta je bláznivá a nanajvýš podivná. Veríte, že hlavou vašej sekty je nekresťan, že pápež nemá pápežskú moc, že pápež stratil schopnosť učiť neomylne alebo že sa podmienky pre neomylnosť "zázračne" zmenily po 2VK, že KC učí herézy celému svetu... Spadáte pod exkomunikácie I. vatikánskeho koncilu rovnako ako FSSPX. Zoznam všetkých vašich absurdností sotva možno napísať.
Roberto 55
Unam, mozno 1,5 miliardy katolikov, ktori prinalezia do Cirkvi sa myli a nejaka zopar tisicova sekta bratov Dimondovcov je koser? Zamyslite sa, lebo ste v schizme a co sa tyka papezov aj v hereze. Je pravda, ze ludia co navstevuju N.O. omsu su v omyle, ale vacsina nema ani inu moznost, kedze skutocna latinska sv. omsa je pre vacsinu nedostupna, lebo ju jednoducho vo svete bezne nesluzia. Na druhej …More
Unam, mozno 1,5 miliardy katolikov, ktori prinalezia do Cirkvi sa myli a nejaka zopar tisicova sekta bratov Dimondovcov je koser? Zamyslite sa, lebo ste v schizme a co sa tyka papezov aj v hereze. Je pravda, ze ludia co navstevuju N.O. omsu su v omyle, ale vacsina nema ani inu moznost, kedze skutocna latinska sv. omsa je pre vacsinu nedostupna, lebo ju jednoducho vo svete bezne nesluzia. Na druhej strane ak knaz sluzi sv. omsu v N.O. rite s dobrym umyslom a zbozne tak je to vzdy lepsie ako protestantse sluzby, hoci sa odlisuju iba malo... Ti, co maju to stastie-teda z Bozej vole navstevovat pravu latinsku, nech si ju udrzia. Tich je zopar milionov.
apredsasatoci
Každému sa stane podľa jeho viery.
Unam Sanctam SK
Problém nastal už II. vatikánskym koncilom, ktorý bol úplne nekatolícky a heretický. Od Jána XXIII. sa za pápežov vydávali heretici. Ján Pavol II. a Benedikt XVI. boli tiež hrozní heretici a modlári. Jediné východisko z toho, čo sa stalo a čo sa deje je odmietnuť ich úplne aj ich falošnú cirkev a hierarchiu. Toto je nevyhnutné na základe katolíckeho učenia. Nikam sa nedostanete podporovaním …More
Problém nastal už II. vatikánskym koncilom, ktorý bol úplne nekatolícky a heretický. Od Jána XXIII. sa za pápežov vydávali heretici. Ján Pavol II. a Benedikt XVI. boli tiež hrozní heretici a modlári. Jediné východisko z toho, čo sa stalo a čo sa deje je odmietnuť ich úplne aj ich falošnú cirkev a hierarchiu. Toto je nevyhnutné na základe katolíckeho učenia. Nikam sa nedostanete podporovaním falošných tradicionalistov a heretikov ako Vigano alebo Schneider, ktorí podľa všetkého ani len nie sú platne konsekrovanými biskupmi (Vigano určite nie; Schneider nie je ani kňaz podľa všetkého). S nimi môžete akurát tak pozorovať doktrinálny horor a chaos, ktorý propagujú a ktorý vás dovedie do pekla.

vatikankatolicky.com/…co-heretik-nemoze-byt-papezom/

vatikankatolicky.com/…-frantisek-nemoze-byt-papezom/
vatikankatolicky.com/…yt-pochabe-alebo-mozno-hereza/
vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/
vatikankatolicky.com/herezy-jana-pavla-ii/
Hermenegild
Bez Cirkvi niet spásy. Hlava a pastier je Kristus a verné ovečky sú údmi jeho tela. Všetko ostatné bude odrezané a budú spálené neplodné letorasty.
Unam Sanctam SK
Pozemskou hlavou Cirkvi je pápež. Ja nie som bez Cirkvi. Cirkev je naprirodzená, je to mystické telo Krista a heretici sú mimo Cirkvi, a preto nemôžu byť jej hlavou, lebo nie sú ani jej členom. Toto učia všetci svätí, ktorí sa tým zaoberali. Vy poriadne ani neviete, čo je Cirkev. Heretici nie sú súčasťou Cirkvi, nie sú Cirkvou. Práve preto budete "odrezaný", pretože budete uznávať a vyznávať …More
Pozemskou hlavou Cirkvi je pápež. Ja nie som bez Cirkvi. Cirkev je naprirodzená, je to mystické telo Krista a heretici sú mimo Cirkvi, a preto nemôžu byť jej hlavou, lebo nie sú ani jej členom. Toto učia všetci svätí, ktorí sa tým zaoberali. Vy poriadne ani neviete, čo je Cirkev. Heretici nie sú súčasťou Cirkvi, nie sú Cirkvou. Práve preto budete "odrezaný", pretože budete uznávať a vyznávať spoločenstvo z heretikmi, že nie ste v KC. Sekta VK je neviestka babylonská, a o nej hovorí Zjv 18: vyjdite z nej, ľud môj!
Unam Sanctam SK