Lukáš Evanjelista

„Vstanem, pôjdem k svojmu Otcovi...“ Lk 15,18

Čo potrebuješ robiť ty aj ja, aby sme boli spasení? Teraz ťa možno napadnú rôzne Biblické a katechizmové poučky, ktoré budú správne. Ale to, čo je najdôležitejšie z nich je - VSTAŤ. Spraviť skutočnú …
apredsasatoci
Metanoia boli!

„Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu!“ Dt 30, 19

SLOBODNÁ VÔĽA = máš možnosť výberu medzi... Milý čitateľ. Už dlhšie uvažujem o tejto téme, pretože by som každému z vás, ktorý to budete čítať, chcel ukázal, aký veľký dar od Boha sme dostali. …

„Veď poslušnosť je lepšia než obeta...“ 1Sam 15,22

Milý čitateľ. Táto téma bola, je a ešte aj bude dnes veľmi aktuálna, pretože ovplyvňuje doslova osudy ľudí ale najviac kresťanov. Práve toto miesto v Božom Slove sa zle vykladá, vytrháva z kontextu …

„Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena“ Ž 29, 1-2

„Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc, Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, V posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi. Ž 29, 1-2." A to meno, ktorému máme vzdávať úctu, slávu a …

„...povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť.... „ Sk 20, 30

Milý čitateľ, milí Slováci! Vôbec som nebol pripravený, že budem písať na aktuálnu udalosť „príchodu kvázi-pápeža, pána Frantu Bergoghlia“ na Slovensko, ale okolnosti a dianie okolo jeho návštevy, …
Metod
Marana tha, ozaj žijeme v biblických časoch, napĺňa sa tretie tajomstvo Fatimskej Pani, preblahoslavenej Panne Márie, ktoré zamlčiavali niektorí …More
Marana tha, ozaj žijeme v biblických časoch, napĺňa sa tretie tajomstvo Fatimskej Pani, preblahoslavenej Panne Márie, ktoré zamlčiavali niektorí kňazi ba aj pápeži! Ostať treba verný ale Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému počatiu P.Márii,

...mňa opustili, prameň živých vôd... Jer 2,13

Milí priatelia, veriaci v Krista Ježiša, bojovníci za slobodu a demokraciu a všetci, ktorí počúvate hlas Boží skrze Bibliu. Pri sledovaní diania vo svete, ktoré sa viditeľne podobá časom antikristový…
warez
hľadám to video s Dr. Zelenkom pred rabínskou radou
One more comment

„...že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí“. Sk 10,43

A toto meno je Ježiš, Ježiš, jedine Ježiš! Alleluja! Pre toto nádherné a sväté meno Ježiš, dosiahne odpustenie hriechov KAŽDÝ. Skutočné každý? Aby to muselo platiť, aby toto Slovo bolo pravdivé, musí…

„Ale pošlem svojich dvoch svedkov a oblečení do vrecoviny budú prorokovať...“ Zjv 11,3

Priatelia. Na toto miesto Písma sa trochu aj zabúda. Božie slovo hovorí, že sám Boh v posledných časoch tohto viditeľného sveta, pošle dvoch προφητεύσουσιν - prorokov, μάρτυσίν – mučeníkov, svedkov. …
Unam Sanctam SK
Ja rozmýšľam, že o dvoch svedkoch raz napíšem článok, lebo som pevne presvedčený, že viem, kto sú... a ako spĺňajú prakticky všetky tie proroctvá, …More
Ja rozmýšľam, že o dvoch svedkoch raz napíšem článok, lebo som pevne presvedčený, že viem, kto sú... a ako spĺňajú prakticky všetky tie proroctvá, ktoré sú o nich napísané... nielen v Biblii.
apredsasatoci
2. Prenasledovanie kresťanov. 7. Cirkev pribita na kríž. Tak ako bol JK pribity na kríž. Po 3,5 dňa Cirkev vstane z mŕtvych - 2. príchod JK.More
2. Prenasledovanie kresťanov.
7. Cirkev pribita na kríž. Tak ako bol JK pribity na kríž. Po 3,5 dňa Cirkev vstane z mŕtvych - 2. príchod JK.
11 more comments

„...ani pokánie nerobili za skutky svojich rúk...“ Zjv 9,20-21

Milý čitateľ. V posledných rokoch často uvažujem nad jednou dôležitou témou a to je, či budú ľudia schopní v týchto časoch robiť pokánie. Aby sme si ujasnili, čo znamená „robiť pokánie“ tak mi dovoľ …
štefan161
Čo konkrétne si predstavuješ pod tým klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, bronzu, kameňa a dreva, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani …More
Čo konkrétne si predstavuješ pod tým klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, bronzu, kameňa a dreva, ktoré nemôžu ani vidieť, ani počuť, ani chodiť?
Mohol by si identifikovať ľudí ktorí to robia?

„Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie...“ 2Tim 4,3

A ten čas je tu. Tie časy, o ktorých hovorí Slovo Božie, už prišli, žijeme v nich. V dejinách sveta boli stále udalosti, keď sa našli buriči, bludári, fanatici, sektári, odporcovia Boží a oni …
Lenka Morana Moranova
Je mi líto, budou má slova tvrdá, ale nesouhlasím. Odpadnutí nastalo již po smrti apostolů. 28Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si …More
Je mi líto, budou má slova tvrdá, ale nesouhlasím. Odpadnutí nastalo již po smrti apostolů.
28Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.
29Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.
30I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu.
Rozcházíme se tedy v tom, kdy nastalo odpadnutí. A také v tom, jestli je tradice nad Písmo. Pokud je v rozporu, zůstávám u Božího slova.
One more comment

Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný? Vstal z mŕtvych. Niet ho tu. Hľa, miesto, kde …

Alleluja, Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych, Ježiš žije, Ježiš zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť Evanjeliom (2Tim 1,10) Alleluja. Ak sa chceš stretnúť s …

„Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu“ Mt 27, 50

V tejto chvíli každý, kto miluje Ježiša Krista, musí ostať v tajuplnom Božskom tichu, súcitne pozerať na milovaného Spasiteľa, tak strýzneného pre naše hriechy , pretože „pre hriech svojho ľudu …

„A Ježiš sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky …

Ježiš ťa volá v túto temnú noc, aby si bol-a s Ním. Ježiš prežíva smútok a úzkosť, potrebuje ťa, aby si bol -a s ním v tom utrpení, ktoré podstupuje z lásky k tebe. Povedz Ježišovi dnes večer, …
dalila
🌹

„Nik nemôže kupovať alebo predávať...“ Zjv 13,17

Začal som Slovom Božím a budem ním pokračovať: „Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám“ Zjv 2,7.11.17. Čo hovorí Duch, to sa dozvieš v Božom Slove, ak ho čítaš tak, ako bolo napísané. Lebo …
apredsasatoci
A vychladla v ľuďoch láska!

„Kto by však povedal niečo proti Duchu Svätému, tomu sa neodpustí ani v tomto veku, ani v budúcom“ …

Táto vážna téma je o hriechoch proti Duchu Svätému. Téma, ktorá sa často nespomína a trochu aj obchádza. Téma nepoznaná, či náročná na správne pochopenie. V Matúšovom Evanjeliu Ježiš povedal: „Preto …
apredsasatoci shares this
🤔
apredsasatoci
Viď. film Ticho.

„Človeka vraciaš do prachu a hovoríš: Vráťte sa synovia človeka!“ Ž 90

Koniec nášho pozemského života je smrť. Smrť nášho tela. Ale je aj smrť ducha, čo spôsobuje hriech a po neoľutovanom hriechu a bez pokánia nasleduje večné zatratenie v pekle. Svätý Pavol píše v Rim …

„Pán je môj pastier, nič mi nechýba...“ Ž 23

Pán Ježiš je tvoj pastier... lebo ťa On vedie do večného života. Pastieri vo svete zradili Krista a Cirkev, preto maj za Pastiera už len toho najlepšieho, najpoctivejšieho, najobetavejšieho, …

Dvíhanie hôr démonov v ovzduší – bludná modlitba odporujúca Božiemu Slovu!

Milý čitateľ, milý priateľ, milý veriaci v Krista a milý milovník Božieho Slova – Písma svätého. Z lásky k Pravde, ktorá je všetkým zjavená a nám daná k vereniu a spáse, som sa rozhodol napísať …
Laco Bajzo
Otázka je ,aký dôvod má patriarcha BKP produkovať takéto nezmyselné modlitby? No predsa aby pripravili svet na tú obnovu a nebývalý rozkvet cirkvi a …More
Otázka je ,aký dôvod má patriarcha BKP produkovať takéto nezmyselné modlitby?
No predsa aby pripravili svet na tú obnovu a nebývalý rozkvet cirkvi a na to patriarchom vymyslené tisícročné kráľovstvo Božie na zemi ,po porazení antikrista:
Bludný výklad patriarchu BKP Eliáša Dohnala kap.20 Zj. sv.Jan
Preto všetky patriarchom vymyslené modlitby nazývajú "prorockými" a patriarcha BKP Eliáš im tvrdí,že mu ich zjavuje sám Boh ,ale len pre ich spoločenstvo.
Vladykovia BKP a niektorí z ich veriacich naozaj veria ,že Boh dal až teraz ,cez ich patriarchu takúto možnosť a človeku takúto moc zodvihnúť celu horu démonov tisícky kilometrov nad atmosféru a hodiť ich do ohnivého jazera.
Keby to bola pravda ,urobil by to aj Pán Ježiš ,robili by to apoštoli a svätí celých 2000 rokov a dnes by sme už v ovzduší nemali žiadnych démonov ,lebo by už všetci boli popredu v ohnivom jazere. :)
Satan by bol na konci vypustený z pekla ,ako predpovedá Písmo ,ale bol by chudáčisko sám ,lebo jeho armáda by už bola …More
apredsasatoci
Pekný rozbor! Ďakujem! Vždy som premýšľala, aký zmysel malo hodiť svine do jazera. Svine sa utopili, ale démon je predsa nesmrteľná bytosť. A práve …More
Pekný rozbor! Ďakujem!
Vždy som premýšľala, aký zmysel malo hodiť svine do jazera. Svine sa utopili, ale démon je predsa nesmrteľná bytosť.
A práve odpoveď na túto otázku je v tomto článku.
A tiež samozrejme platí, ze aj sám diabol musí poslúchať Boha. Čo pre mňa, ako človeka z toho vyplýva? Iba jedno. Za každú cenu získať Ducha Svätého! 🤔

„Kto vyzná – Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu“ 1 Jn 4,15

„Alleluja tebe Ježišu Kriste, alleluja tvojmu menu svätému, alleluja Ježišu, za tie dary a milosti, ktoré plynú zo vzývania Tvojho nádherného svätého MENA! Tebe Ježišu patrí najvyššia úcta, tebe …
Pavol IV
Co sa da k tomu napisat ??? Iba A M E N !

Odpad nevesty Kristovej, ktorá sa stala neviestkou Antikrista!

Kto je skutočne zodpovedný za túto vážnu a zlú situáciu vo svete, v cirkvi, v kresťanstve a u ľudí? Veľmi vážna téma a mne ako kresťanovi katolíkovi sa píše o tejto téme ťažko, a s bolesťou v srdci. …
Hiwea
Smrteľná nevedomosť katolíkov v otázkach viery. Neznalosť, ktorá umožňovala modernistom vládnuť bez alebo len s veľmi malým rozporom.
Unam Sanctam SK
Napísali ste aj mnoho pravdivých vecí, ALE!!! Nevesta Kristova je Katolícka Cirkev. Zamieňate druhovatikánsku sektu s KC. KC nie je definovaná …More
Napísali ste aj mnoho pravdivých vecí, ALE!!! Nevesta Kristova je Katolícka Cirkev. Zamieňate druhovatikánsku sektu s KC. KC nie je definovaná budovami. Tí, ktorí tvrdošijne odmietajú jej učenie, sú exkomunikovaní z Cirkvi. Ak niekto poprie dogmu KC, je prekliaty, je vyhostený z Cirkvi, mystického tela Kristovho, a nemá v nej žiadnu autoritu. Toto je dogma.
Títovi 3:10-11 - 10 Bludárovi sa po prvom a druhom napomenutí vyhýbaj. 11 Veď vieš, že takýto je prevrátený, hreší a odsudzuje sám seba.
Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 23), 29. jún 1943: „Lebo nie každý priestupok, hoci by mohol byť ťažkým zlom, je taký, že zo svojej vlastnej podstaty samotnej [suapte natura] oddeľuje človeka od Tela Cirkvi [ab Ecclesiae Corpore], ako to robí schizma alebo heréza alebo odpadnutie od viery.“
Katolícka Cirkev sa nemôže stať neviestkou, ak niekto popiera jej učenie, ako antipápeži II. vatikánskeho koncilu (2VK), už nie je členom Cirkvi. Môže byť členom sekty.
vatikankatolicky.com/……More
17 more comments